A
PRO AKCIONÁŘE A PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Westpoint a.s.
POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 90/2012 Sb.

VEŘEJNÉ INFORMACE

——— VEŘEJNÉ DOKUMENTY ———

Datum
Dokument
20.04.2017
Oznámení představenstva - dražba akcie č.0503
19.04.2017
Dražební vyhláška
01.04.2017
Prohlášení představenstva - neplatnost akcie č.0503
13.02.2017
Prohlášení představenstva
22.11.2016
Oznámení představenstva o zaknihování akcií

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

——— DOKUMENTY PRO AKCIONÁŘE ———

Datum
Dokument
27.09.2017
Informace akcionářům o ukončení procesu zaknihování akcií
20.04.2017
Oznámení představenstva - dražba akcie č.0503
19.04.2017
Dražební vyhláška
01.04.2017
Prohlášení představenstva - neplatnost akcie č.0503
13.02.2017
Prohlášení představenstva
22.11.2016
Oznámení představenstva o zaknihování akcií

——— VALNÉ HROMADY ———

Datum
Dokument
21.06.2024
Pozvánka
Přílohy

1

Návrh usnesení
22.06.2023
Pozvánka
Přílohy

1

Listina přítomných akcionářů

2

Listina přítomných účastníků

3

Návrh usnesení

4

Zápis z jednání ŘVH

5

Oznámení o doplnění

6

Plná moc
22.06.2022
Pozvánka
Přílohy

1

Listina přítomných akcionářů

2

Listina přítomných účastníků

3

Návrh usnesení

4

Zápis z valné hromady
23.06.2021
Pozvánka
Přílohy

1

Listina přítomných akcionářů

2

Listina přítomných účastníků

3

Návrh usnesení

4

Zápis z valné hromady

5

Návrh stanov Westpoint a.s.

6

Schválené stanovy Westpoint a.s.
23.06.2020
Pozvánka
Přílohy

1

Listina přítomných akcionářů

2

Listina přítomných účastníků

3

Návrh usnesení

4

Zápis z valné hromady
25.06.2019
Pozvánka
Přílohy

1

Listina přítomných akcionářů

2

Listina přítomných účastníků

3

Návrh usnesení

4

Zápis z valné hromady
25.06.2018
Pozvánka
Přílohy

1

Listina přítomných akcionářů

2

Listina přítomných účastníků

3

Návrh usnesení

4

Zápis z Valné hromady
27.06.2017
Pozvánka
Přílohy

1

Listina přítomných akcionářů

2

Listina přítomných účastníků

3

Návrh usnesení

4

Zápis z valné hromady
22.11.2016
Pozvánka
Přílohy

1

Listina přítomných akcionářů

2

Listina přítomných účastníků

3

Návrh usnesení

4

Notářský zápis

5

Zápis z Valné hromady
15.06.2016
Pozvánka
Přílohy

1

Listina přítomných akcionářů

2

Listina přítomných účastníků

3

Návrh usnesení

4

Zápis z Valné hromady
26.06.2015
Pozvánka
Přílohy

1

Listina přítomných

2

Návrh usnesení

3

Smlouva - pan Had

4

Zápis z Valné hromady
18.03.2015
Pozvánka
Přílohy

1

Listina přítomných

2

Rozhodnutí Valné hromady

3

Zápis z Valné hromady
24.06.2014
Pozvánka
Přílohy

1

Návrh usnesení

2

Zápis z Valné hromady

——— ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ———

Rok
Dokument
2023
Výroční zpráva
Přílohy

1

Rozvaha

2

Výkaz zisků a ztrát

3

Příloha účetní závěrky

4

Zpráva auditora

5

Zpráva o vztazích
2022
Výroční zpráva
Přílohy

1

Rozvaha

2

Výkaz zisků a ztrát

3

Příloha účetní uzávěrky

4

Zpráva auditora

5

Zpráva o vztazích
2021
Výroční zpráva
Přílohy

1

Rozvaha

2

Výkaz zisků a ztrát

3

Příloha účetní závěrky

4

Zpráva auditora

5

Zpráva o vztazích
2020
Výroční zpráva
Přílohy

1

Rozvaha

2

Výkaz zisků a ztrát

3

Příloha účetní závěrky

4

Zpráva auditora

5

Zpráva o vztazích
2019
Výroční zpráva
Přílohy

1

Rozvaha

2

Výkaz zisků a ztrát

3

Příloha účetní závěrky

4

Zpráva auditora

5

Zpráva o vztazích
2018
Výroční zpráva
Přílohy

1

Rozvaha

2

Výkaz zisků a ztrát

3

Příloha účetní závěrky

4

Zpráva auditora

5

Zpráva o vztazích
2017
Výroční zpráva
Přílohy

1

Rozvaha

2

Výkaz zisků a ztrát

3

Příloha účetní závěrky

4

Zpráva auditora

5

Zpráva o vztazích
2016
Výroční zpráva
Přílohy

1

Rozvaha

2

Výkaz zisků a ztrát

3

Příloha účetní závěrky

4

Zpráva auditora

5

Zpráva o vztazích
2015
Výroční zpráva
Přílohy

1

Rozvaha

2

Výkaz zisků a ztrát

3

Příloha účetní závěrky

4

Zpráva auditora

5

Zpráva o vztazích
2014
Výroční zpráva
Přílohy

1

Rozvaha

2

Výkaz zisků a ztrát

3

Příloha účetní závěrky

4

Zpráva auditora

5

Zpráva o vztazích
2013
Rozvaha
Přílohy

1

Výkaz zisků a ztrát

2

Příloha účetní závěrky

3

Zpráva auditora
Zavři

Zavři
ULOŽITULOŽIT ZMĚNY
VYMAZATSMAZAT CELÝ ZÁZNAM

PŘÍLOHY

+ PŘIDAT PŘÍLOHU